Elit SpeedwayKumla IndianernaDackarna MålillaLejonenPiraterna SpeedwayRospiggarna SKEskilstuna SmedernaVargarna SpeedwayVästervik Speedway

Regelverket för 2023 fastställt

Featured Image

Under veckan som gått har klubbarnas samarbetsorganisation Elitspeedway Sverige (ESS) och förbundet Svemo haft en utvärdering av säsongen ur ett regelperspektiv och diskuterat eventuellt behov av justeringar. ”Förra årets förändringar var i huvudsak en tillbakagång till det som gällde innan pandemin, med några anpassningar för att bättre matcha dagens verksamhet. Vi kom då överens med Svemo om att arbeta med detta regelverk som grund under en treårsplan för att få slut på tidigare års sena och ständiga förändringar inför varje säsong. Vi har en stor enighet med Svemo om att vi ska hedra den överenskommelsen endast med smärre justeringar inför nästa år”, säger ESS ordförande Mikael Holmstrand.

Regelförändringar mellan säsonger och gärna sena sådana har varit vardag för speedwayklubbarna historiskt. Det försvårar att arbeta med lagbyggnad över längre tid och när detta arbete kan starta. Därför är ambitionen hos såväl klubbarna som förbundet att större regelförändringar ska beslutas ett år innan de genomförs och att endast mindre anpassningar och förtydliganden ska ske mellan säsongerna.

”Utvärderingen av årets grundserie är gjord och reglerna fungerar i stort som de är tänkt. Utöver den analysen så måste vi också förhålla oss till hur vår omvärld ser ut och om vi behöver anpassa något där. T.ex. när det kommer till tillgången på svenska förare som fortsatt är viktigt för oss att skydda på bästa sätt”, säger Mikael Holmstrand.

Givet tanken på att de huvudsakliga reglerna ska löpa i tre år innan en större genomsyn görs kommer därför mycket vara sig likt nästa säsong. Taksnittet är kvar på 11,000 och golvsnittet på 8,000. Antalet transferkort är fortsatt 5 st, körschemat är oförändrat, slutspelsupplägget är oförändrat och storleken på truppen med åtta förare med officiellt snitt behålls. Snittrabatten för svenska förare som är juniorer och/eller har ett löpande snitt under 1,000 är också kvar och dessa förares snitt blir 0,500 även 2023. Till 2024 kommer det att ändras så att rabatten endast gäller förare med snitt under 1,000 oavsett ålder.

Förekomsten och användandet av Rider Replacement (RR) är en ständig källa till diskussion. Det är en komplex fråga där tillgänglighet på förare, plötsliga händelser och möjligheten att uppfylla överenskommelsen om antalet svenskar i laget ska kombineras på ett bra sätt. Till nästa år förändras regeln så att RR får köras för samtliga fem ordinarie förare i laguppställningen, mot årets fyra med högst snitt, men också så att ingen förare med högre snitt får ta extra heat. Detta för att minska möjligheten till att få sportsliga fördelar av att köra RR om det finns andra förare tillgängliga. På samma sätt justeras också regeln om att ersätta långtidsskadad förare så att detta endast får ske med förare på samma snitt eller lägre.

”Ersättandet av förare är en av de svåraste frågorna. Vi har en situation i Sverige med ytterst begränsat antal svenska förare och även en klar begränsning i utländska förare på grund av de regler som klubbarna i Polen har med hur många ligor man tillåts köra i. Vi kan tycka vad vi vill om dessa förutsättningar men vi måste förhålla oss till dem och göra det vi kan för att skapa en rimlig sportslig förutsättning för vår liga”, fortsätter Holmstrand.

En annan justering till nästa år är att förare som byter klubb under säsongen via transferkort måste köra 12 heat för sin nya klubb för att få delta i slutspel. I år kunde man tillgodoräkna sig totalt antal heat vilket inte var syftet med regeln när den tillkom.

Den sista och största förändringen till nästa år gäller möjligheten att även fortsatt ha minst två svenska förare i laguppställningen. Detta är inte en regel utan en överenskommelse mellan klubbarna. För att öka möjligheten till detta utvecklas årets regel om att kunna låna in en gästförare till enstaka matcher som nödlösning vid sjukdom eller skada för att inte riskera att komma till match utan komplett lag. I år prövades en variant där en förare kunde lånas i minst 14 dagar. Detta har inneburit en begränsning och därför skapas nu en regel där en svensk förare med ett ingångssnitt på 0,500 och som inte är uttagen i laget till kommande match ska kunna gästas in av annat lag för att sedan återgå till sitt ordinarie lag dagen efter tävlingen utan att transferkort förbrukas.

”Vi har tyvärr en nedåtgående trend i antalet svenska förare och innan dagens fina ungdoms-verksamhet i flertalet klubbar bär frukt måste vi göra vad vi kan för att inte riskera att förare blir låsta i klubbar där de inte får köra. Vi har i år 22 svenska förare som kört mer än 12 heat i grundserien. Ska man ha minst två i sin laguppställning innebär det att man måste ha minst tre i truppen för att kunna hantera skador. Redan där spricker matematiken och vi måste hitta andra lösningar för att skydda våra svenskar. Med ett flexibelt gästförarsystem kan en ung förare skriva kontrakt med en klubb och ge sig själv chansen att ta en plats men samtidigt känna att man inte riskerar att bli inlåst och inte få köra. Klubbarna och förbundet är helt eniga i att vi måste göra allt i vår makt för att skydda våra svenska förare under tiden de utvecklas för att kunna ta en ordinarie plats och därför vill vi prova om det här systemet gör att fler får chansen kommande säsong”, avslutar Mikael Holmstrand.

För mer information, kontakta:
Mikael Holmstrand, ordförande ESS, 0706-92 51 30
Mikael Karlsson, grenchef Track Racing Svemo, 0705-38 30 15

Dela nyheten: