Elit SpeedwayKumla IndianernaDackarna MålillaLejonenPiraterna SpeedwayRospiggarna SKEskilstuna SmedernaVargarna SpeedwayVästervik Speedway

Regelverket för 2024 fastställt

Featured Image

Under de senaste veckorna har klubbarnas samarbetsorganisation Elitspeedway Sverige (ESS) och förbundet Svemo haft en utvärdering av säsongen ur ett regelperspektiv och diskuterat eventuella behov av justeringar. ”2024 är sista året i den treårsplan vi arbetat med där vi kommit överens om att inte riva upp reglerna varje år utan arbeta mer långsiktigt. Vi har en stor enighet med Svemo om att vi ska hedra den överenskommelsen. Fokus i dialogen har därför varit att endast göra smärre justeringar inför nästa år och framför allt bidra till att inte driva på kostnader för klubbarna”, säger ESS ordförande Mikael Holmstrand.

Regelförändringar mellan säsonger har varit vardag för speedwayklubbarna historiskt. Det försvårar att arbeta med lagbyggnad över längre tid och när detta arbete kan starta. Därför är ambitionen hos såväl klubbarna som förbundet att större regelförändringar ska beslutas ett år innan de genomförs och att endast mindre anpassningar och förtydliganden ska ske mellan säsongerna. ”Säsongen 2024 är den sista i det ”tre års paket” som utgjort regelverket innevarande säsong. Det innebär också att en större översyn kommer att göras i god tid innan säsongen 2025. Regelverket är komplext och förändringar innebär ofta påverkningar på andra delar. Enstaka större ändringar blir därför svåra och ofta missriktade och behöver sättas i ett verklighetsanpassat sammanhang”, berättar Mikael Holmstrand.

Mycket kommer därmed vara sig likt nästa säsong. Taksnittet är kvar på 11,000 och golvsnittet på 8,000. Storleken på truppen med åtta förare med officiellt snitt behålls. Detsamma gäller körschemat. Snittrabatten för Svemolicensierade förare beslutades redan förra året att för 2024 gälla alla oavsett ålder så att de som har ett ingångssnitt upp till och med 1,000 tilldelas minimivärdet 0,500. Den specifika juniorrabatten tas därmed bort.

Antalet transferkort justeras ner till tre i stället för fem. Kravet på att ha kört minst 12 heat för den klubb man representerar för att få delta i slutspel kompletteras med att detta även gäller förare som registrerats i grundtruppen den 28:e februari, skrivits ut och därefter återkommer i truppen. Antalet heat nollställs därmed när man skrivs in i en trupp oavsett vilket lag. Nytt för nästa år är också att klubbar som har rapporterade skulder till Svemo eller förare från föregående säsong inte får nyttja transferkort fram till att skulderna är helt reglerade.

”Syftet med dessa båda justeringar är öka det ekonomiska ansvarstagandet i klubbarna. Dels ska det löna sig att skapa kontinuitet i lagbyggen och minska risken för kostnadsdrivande ändringar under säsongen, dels ska klubbarna och inte kunna satsa sportsligt med pengar som inte finns på bekostnad av att en tidigare förare inte får betalt”, berättar Mikael Holmstrand.

Svenska förare i lagen är fortsatt en viktig fråga. Regelverket kan inte reglera detta av EU-rättsliga skäl men överenskommelsen inom ESS är fortsatt att ha minst två Svemolicensierade förare i laguppställningen fortsätter. Förare med dubbla licenser räknas som svenska om dom är tillgängliga för svenska landslaget.

”Representationen av svenskar i lagen är både en av de viktigaste och en av de svåraste frågorna. Vi har en situation i Sverige med ytterst begränsat antal svenska förare. Det kan vi tycka vad vi vill om och givetvis är målet att öka antalet över tid. Nuläget är dock sådant att vi inte kan kvotera in förare som inte finns eller inte är redo. Vi kan inte heller ”tvångsplacera” ut förare för att få en jämn spridning. Förarna är yrkesmän och väljer klubb vilket kan innebära att någon klubb har många svenskar och andra färre. Därför är två svenskar per lag absolut max vad ligan klarar just nu”, fortsätter Holmstrand.

Nyheten till 2023 om att kunna låna in en svensk gästförare med ingångssnitt 0,500 som inte är uttagen i sitt lag för omgångens match fortsätter därför gälla för att underlätta för svenska förare att få chansen och inte fastna ”på bänken” i sitt lag. Dock med tillägg att moderklubben ska kunna återkalla föraren senast kl 24.00 dagen före aktuell tävling. Detta för att moderklubben inte ska riskera att hamna i problem vid sen skada och ha förare upplåsta i annan klubb och inte själva kunna komma med fullt lag.

Slutligen sker ytterligare en justering genom att ingångssnitten för 2025 kommer att baseras på hela säsongen 2024 inklusive slutspel och inte som nu endast grundserien. En fråga för 2024 är ännu inte beslutad och det gäller slutspelsupplägget. Hur det ser ut kommer bestämmas när det är helt bekräftat hur många lag som kommer delta i serien.

För mer information, kontakta:
Mikael Holmstrand, Ordförande ESS, 0706-92 51 30
Mikael Karlsson, Sportansvarig Svemo Track Racing, 0705-38 30 15

Faktaruta regeländringar 2024:
– Antalet transferkort ändras från fem till tre
– Den specifika juniorrabatten tas bort och ersätts av att alla Svemolicensierade förare med ingångssnitt upp till och med 1,000 tilldelas 0,500 i ingångssnitt i Bauhausligan
– Förare som lånats ut som gäst till annat lag kan kallas tillbaka senast kl 24.00 dag före match
– Förare som ansluter till trupp genom transferkort ska ha kört 12 heat för att få köra slutspel även om föraren var registrerad i truppen vid förarredovisningen 28 februari och därefter blivit utskriven.
– Klubbar som har rapporterade och oreglerade skulder till förare eller Svemo får inte nyttja transferkort.
– Ingångssnitt för 2025 räknas på förarens personliga heatsnitt för 2024 inklusive slutspel

Dela nyheten: