Elit SpeedwayKumla IndianernaDackarna MålillaLejonenPiraterna SpeedwayRospiggarna SKEskilstuna SmedernaVargarna SpeedwayVästervik Speedway

Reglerna för 2022 klara

Featured Image

Säsongen är slut och genast startar planeringen för nästa. Regler och överenskommelserna inom ESS är klara och därmed sätts ramverket för förutsättningarna 2022. ”Det är viktigt att klubbarna snabbt vet förutsättningarna när man nu ska komma igång med arbetet runt lagbygge, sponsorförsäljning och planering inför nästa år”, säger ESS ordförande Mikael Holmstrand

De svenska elitklubbarnas samarbetsorganisation Elitspeedway Sverige (ESS) har sedan en tid arbetat med förslag på nästa års regelverk tillsammans med förbundet Svemo.

”Vi har haft ett intensivt och bra samarbete med förbundet under hösten och vi har nu landat i ett regelverk som vi tillsammans tror på. Det handlar i huvudsak om att balansera de sportsliga och kommersiella intressena på bästa sätt utifrån hur situationen ser ut idag och den verklighet vi har att förhålla oss till. Vi tror att reglerna, kompletterade med vissa överenskommelser inom ESS är det bästa för svensk speedway just nu och ser fram emot en pandemifri säsong 2022”, säger Mikael Holmstrand, ordförande i ESS.

Utöver de regler som förbundet ytterst beslutar om, kompletterar ESS också dessa med egna överenskommelser som inte regelverket kan ta höjd för. En sådan fråga är t.ex. överenkommelsen om antalet svenskar i laguppställningen som av EU-rättsliga skäl inte kan skrivas som en officiell regel.

”Under en längre tid har jag haft en process och ett bra samarbete med ESS, som tagit oss fram till dessa regler som ska gälla för BAUHAUS-ligan 2022 och framåt. Många relger återgår till hur det var 2019, men även en del nyheter som vi tror kan utveckla ligan på sikt. Jag ser med tillförsikt fram mot kommande säsong och hoppas vi ska kunna skapa ett ännu större intresse för vår sport på längre sikt tillsammans”, säger Svemo Track Racings Grenchef Mikael Karlsson.

Återgången till 2019 års regler sker bland annat genom att 7-manna schemat återkommer. Nästa års regler innebär också att golv- och taksnitt införs på 8,000 respektive 11,000. Taksnittet är en höjning mot tidigare. Dels för att många förare kört till sig ett högre snitt senaste året med lite ojämnare kvalitet på ligan och dels för att möjliggöra att bra lag ska kunna behålla så stor del av sin trupp som möjligt för en kontinuitet mot publik och sponsorer.

Nytt är också att toppning får ske från underläge med sex poäng istället för åtta, samt att riders replacement får ske för lagets fyra högst snittade förare utan några restriktioner. Ligan är fortsatt stängd för nerflyttning men öppen för uppflyttning.

”När det gäller golvsnittet är det viktigt för att säkerställa en minimikvalitet på lag och trupper. Årets säsong har haft för många ojämna matcher och det är inte bra för trovärdigheten för sporten. Jag ser hela vår paketering mot publik och sponsorer som vår viktigaste fråga just nu och då är jämna matcher en viktig pusselbit. Även när det gäller toppning så ser vi att en sänkt gräns ger lagledarna mer verktyg att jobba med under matchen. Också detta för att skapa så tighta och bra matcher som möjligt.”, säger Mikael Holmstrand.

”Vidare så behåller vi ett taksnitt, men höjer det för att ge klubbarna större utrymme att bygga lag utifrån föregående års trupp. Idag är det ingen, vare sig klubb eller förare, som skriver mer än ett-åriga avtal men det ska ändå finnas möjlighet att bygga vidare på samma lag i så stor utsträckning som möjligt. Gällande riders replacement så är det en regel som alltid är föremål för diskussion. Vi kan konstatera från historien att läkarintyg inte är en möjlig väg att gå och vi kan inte heller på t.ex. sjukdom på kort varsel kasta in en junior istället för en tänkte heatledare. Då tappar vi tanken på golvsnitt och jämna matcher igen. Därför har vi enats om att riders får köras för lagets fyra högst snittade förare oavsett orsak. Om det är krock i kalendern, sjukdom eller annat kan vi aldrig riktigt styra över och därför måste det finnas en flexibilitet runt lagen för att hålla matchkvaliteten”, fortsätter Holmstrand.

Utöver reglerna så gör ESS som tidigare också en del egna överenskommelser. En av dessa är att det även fortsättningsvis ska vara minst två svensklicensierade förare i laguppställningen. En annan är att klubbarna förväntas ha storbildsskärm och bra ljud och ljus senast till säsongen 2023 för att kunna utveckla matcharrangemangen och attrahera publiken. En fråga som klubbarna har som högsta prioritet inför nästa säsong när det kommer till att locka tillbaka publik till arenorna.

”Även svenskfrågan är alltid föremål för synpunkter. Här måste vi se till vad vi har. Diskussioner om vad som skulle gjorts för 10 år sedan är inte konstruktiva utan nu handlar det om att bygga upp svensk speedway på nytt. Vi har idag 22 förare med officiellt snitt, dvs över 0,500, varav ett par har aviserat att de ska sluta. Ytterligare drygt tio förare har kört något heat i ligan i år. Det gör att vi inte kan ha mer än två svenskar som krav i laguppställningen. Det finns helt enkelt inte förare till alla lag för fler eftersom man också måste ha minst en som reserv i truppen vid skador. Återuppbyggnaden av svensk speedway är klubbarnas absolut viktigaste fråga. Men det sker främst genom seriös ungdomsverksamhet och en fungerande allsvenska, vilket är något ESS-klubbarna är beredda att bidra till på alla sätt dom kan”, avslutar Holmstrand.

Beslutsprotokollet i sin helhet finns att läsa på Svemos hemsida.

För ytterligare frågor och kommentarer, vänligen kontakta:

Mikael Holmstrand, ESS, 0706-925130, mikael.holmstrand@elitspeedway.com
Mikael Karlsson, Svemo, 0705-383015, mikael.karlsson@svemo.se

Dela nyheten: